Educația primită în școala noastră îți va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!”

MENS SANA IN CORPORE SANO

“Mai repede, mai sus, mai puternic !”

 
 
 
 

Centenarul Învățămăntului Băcăuan

12 Decembrie 2018