An şcolar 2019-2020

In atenția elevilor claselor a XII-a, care s-au inscris la examenul de atestat, vă rog sa luați legatura cu indrumătorii pentru a definitiva redactarea lucrării !!!

1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale în învăţământul liceal, filiera vocaţională

2. Programa pentru atestatul profesional

3. Redactarea lucrării de atestat profesional

4. Propuneri de subiecte pentru lucrările de specialitate