Prin oferta de cursuri optionale se parcurg acele materii care raspund cel mai bine talentelor, inclinatiilor si aspiratiilor elevilor.

       Pregatirea complexa asigura absolventilor incadrarea in domeniul de specialitate sau continuarea studiilor in scoli postliceale si facultati..
       Absolventii profilului sportiv pot continua activitatea de performanta in cadrul cluburilor profesioniste din tara si strainatate, iar in urma unui examen de atestat pot deveni instructori sportivi.  

  • Metode didactice ce încurajază descoperirea, autoperfecţionarea, munca în echipă şi dezvoltarea creativităţii;

  • Utilizarea  de mijloace interactive de evaluare a cunostinţelor, teste de diverse tipuri implementate pe calculator, proiecte, portofolii, autoevaluări

  • Stimularea dorinţei de autoperfecţionare prin pregătirea pentru obţinerea unor rezultate performante la concursuri, olimpiade, evaluări naţionale şi internaţionale.

  • Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

  • Cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională;

  • Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;

  • Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale omului;

  • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice.

      Implicarea elevilor în activităţi extra-curriculare şi extra şcolare, în funcţie de interesele şi talentele specifice, permite dezvoltarea armonioasă a unei personalităţii complexe şi echilibrate, capabile să facă faţă cu succes provocărilor de ordin profesional şi să se bucure de experienţe de viaţă multiple.

      Elevii Liceului beneficiază, încă de la înscriere, de o evaluare a potenţialului specific, manifestat prin talente, interese şi aptitudini.

      Pe durata întregului parcurs şcolar, elevii sunt consiliaţi astfel încât cursurile opţionale şi activităţile pentru care optează să se constituie într-un plan de carieră care să asigure succesul obiectivelor profesionale ale acestora.

 

Liceul cu Program Sportiv Bacau are menirea de a desăvârşi personalitatea adolescentului înzestrat cu aptitudini sportive, căruia îi asigură un parcurs şcolar gimnazial şi liceal formator de cultură generală şi generator de performanţă sportivă. Este singurul liceu vocaţional cu profil sportiv din judeţul Bacau şi se adresează elevilor cu vârste între 11 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Bacau şi din judeţele limitrofe.
După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de traditie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.

A înţelege şi practica sportul înseamnă a fi viu, a acţiona, a imprima forţă gândului, a performa. Credem în importanţa educaţiei fizice şi sportului. Efectele practicării acestora de la vârste scolare nu se rezumă doar la sfera biologică, la o dezvoltare fizică armonioasă. Sunt activităţi cu mare pondere în formarea personalităţii, în dezvoltarea proceselor intelectuale, în modelarea afectivităţii, în socializare. Liceul cu Program Sportiv Bacau vrea să devină o instituţie de învăţământ reper , ce construieşte pentru mâine oameni deplini